Specialkompetenser

El- & datainstallationer

Behöver du nya lösningar för el, belysning eller datornätverk? På Stjärnströms har vi lång erfarenhet av att skapa smarta installationer. Vi kan hjälpa till från design fram till färdig installation. I arbetet tänker vi förstås både på ekonomin och miljön. Vi kan till exempel hjälpa dig med följande:

  • Nybyggnationer och ROT-projekt, ombyggnationer
  • Belysningsplanering och ljussättning i nyprojekterade och befintliga miljöer Installation av golvvärme
  • Installation av jordfelsbrytare och nya elcentraler
  • Projektering
  • Installation av datanätverk
  • Stambyte, byte av mätartavlor och serviskabel
  • Byte av gamla elinstallationer till nya i lägenheter och villor

Energibesiktning

Vi gör alla klokt i att använda energin effektivt. Med en mer effektiv energianvändning följer både ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan. Du kan effektivisera din energiförbrukning på flera sätt, till exempel genom att se över ditt uppvärmningssystem och din varmvattensförbrukning.

Belysning står för en stor del av en verksamhets energianvändning. Men är också det område som är enklast att energieffektivisera. Med nya smarta lösningar i utrymmen som garage, trapphus och korridorer, kan du spara upp till 80 procent.

Vi kan besiktiga din belysningsanläggning, så att får du koll på hur mycket energi och pengar den kostar dig. Vi klarlägger antalet armaturer samt räknar fram den installerade effekten och drifttiden för de olika armaturerna i en belysningskalkyl. Utifrån kalkylen kan vi sedan skapa mer energieffektiva lösningar. Vi tar också fram en besparingskalkyl för projektet, som visar den hur mycket besparing den nya lösningen ger.

Fasadbelysning

Önskar du skapa intresse och uppmärksamhet kring din fastighet?

Ett kreativt och effektivt sätt är att installera fasad- och effektbelysning. Det hjälper vi på Stjärnströms gärna till med.

Vi jobbar med modern LED-teknologi, och har bland annat skapat den uppmärksammade fasadbelysningen av Wenner-Gren Center på Sveavägen i Stockholm. Vi kan hjälpa till från idé till färdig installation.