Vårt miljötänk

Aktivt miljöarbete handlar inte bara om att spara energi åt våra uppdragsgivare.

Det handlar lika mycket om att vara varsam med resurser. Vi försöker minimera mängden emballage och använder så mycket hållbara material som möjligt. Vi använder enbart miljögodkända produkter och strävar efter att i möjligaste mån använda så energisparande produkter vi kan.

Allt överblivet, kasserat och utrivet material tas också om hand. All elektronik sorteras vid miljöstationer. Vi samarbetar med Industri & Skadesanering AB för att miljöskadliga material och produkter ska tas om hand och hamna på rätt ställe.

Självklart ser vi också till att lämna allt snyggt och välstädat efter oss.