Våra garantier

När du anlitar oss ska du kunna känna dig trygg i att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Vi har Bas-U och Bas

Vår personal vidareutbildas kontinuerligt för att kunna hantera nya riktlinjer, tekniker och förordningar. Vi är anslutna till Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, och är därmed hela tiden uppdaterade på nya regler, förordningar och bestämmelser.

Självklart är alla våra anställda anslutna till kollektivavtal, vilket bland annat innebär att de har rätt och relevanta försäkringar när de arbetar i din lokal eller bostad. Våra anställda har också ID06-legitimation, byggbranschens eget initiativ för att motverka svartjobb och ekonomisk brottslighet. Via våra underleverantörer och samarbetspartners har vi alla certifikat som behövs, oavsett vilka områden det gäller.

Efter slutfört arbete lämnar vi tydlig dokumentation om drift, skötsel och utbytesprodukter, så att du snabbt och smidigt ska kunna göra underhåll och framtida förändringar.